Wie is de mol? 2023 | Nabespreking afl. 3: Spelbreker

Aflevering 3 van Wie is de mol? 2023 vloog voorbij. Niet alleen eindelijk weer drie opdrachten, zoals we eigenlijk gewend zijn, ook vielen een aantal zaken op in de aflevering Spelbreker. Zo maakten de kandidaten het de mol erg moeilijk in opdracht 1, is niets wat het lijkt in aflevering ‘Per Definitie’ (opdracht 2) en zagen we in de laatste opdracht op het schip ook verschillende mensen mollen. Natuurlijk blijft jullie input ook heel belangrijk. Heb je dus nog iets gezien? Laat het achter in de reacties!

Aflevering 3 WIDM 2023 (Spelbreker)

Mijn theorie dat de kandidaten die minder prominent in beeld kwamen, waaronder Sander, weleens de mol zouden kunnen zijn, bleek geen hout te snijden. Eigenlijk had ik de helft van mijn 400 punten in de app om die reden op hem gezet, maar toen mijn oudste dochter twee seconden voor de aflevering haar punten nog even controleerde, sloeg de twijfel toe. Ik besloot last minute de punten van Sander te verdelen over Jurre en Ranomi. Gelukkig maar, want in aflevering 3 was het Sander die het programma moest verlaten. Gaandeweg bleek ook wel waarom: hij speelde te eerlijk, met open vizier op de verkeerde persoon/personen.

Goed, terug naar aflevering 3. Dit keer weer drie toffe opdrachten met allemaal hun eigen karakter. Waar het in opdracht 1 onmogelijk was om te mollen, bleek opdracht 3 uitermate geschikt. Opnieuw viel Daniël op, maar ook Nabil en Soy liggen vrij opzichtig dwars. Van de prachtige Duinen van Atlantis tot de grappige Afrikaanse woorden, het was enorm genieten! Wie de mol is? Daar ben ik nog (lang) niet over uit, maar hij of zij zou zomaar eens een verrassing kunnen zijn.

Opdracht 1 WIDM 2023: om leiding (max. € 2.500,00)

Omleiding is letterlijk een weg die je moet volgen wanneer op je normale route een afsluiting is.

Wat meteen opvalt in de titelnaam is de spatie. Om leiding. Misschien vraagt de mol ‘om leiding’ (Soy en Nabil, die proberen de groep in tweeën te splitsen en daarmee het speelveld voor de mol te vergroten)? Probeert de mol een omleiding te creëren zodat ze tijd tekort komen? Ik vermoed dat we uiteindelijk met de letters van bepaalde opdrachten een combinatie kunnen maken die een aanwijzing geeft richting de mol. Daarvoor zitten we nu nog niet ver genoeg in het spel, maar het kan bijvoorbeeld samenhangen met de opdrachten die je in de leader ziet. Of de derde letter in de derde aflevering o.i.d..

Wat is de bedoeling in opdracht 1 (om leiding)?

De kandidaten moeten samenwerken binnen deze opdrachten. Iedereen zit op een eigen quad en heeft een porto, waarmee ze op zoek moeten gaan naar stations die verspreid staan door de indrukwekkende Duinen van Atlantis. De stations hebben een aantal rode knoppen waar de kandidaten tegelijkertijd op moeten drukken om geld te verdienen. Hiervoor krijgen ze een beperkt aantal minuten wat ze tijdens het spel kunnen verlengen door allemaal op een scherm te tikken.

Geld verdienen

Bij de stations staan aanwijzingen over het verdienen van het geld. Zoals de plek waar Anke, Daniël, Jurre, en Nabil moeten drukken op de knop, daar verdienen ze:

 • 1 persoon: 0 euro
 • 2 personen: 50 euro
 • 3 personen: 150 euro
 • 4 personen: 400 euro

Bij stations voor drie personen is maximaal € 300,00 te verdienen (1 persoon € 0,00; 2 personen € 150,00 en 3 personen € 300,00). Elk station mag maximaal één keer gebruikt worden. En ze moeten op de tijd letten. Iedere kandidaat begint met een kwartier en kan dit tussentijds verlengen om extra tijd te krijgen.

Het lukt dit keer: ze verdienen het volledige bedrag.

Wie gedraagt zich verdacht? Wat zou de mol doen?

In principe zou je hier relatief makkelijk moeten kunnen mollen als je alleen op pad kunt. Niemand die doorheeft dat jij in je eentje her en der knoppen indrukt. De groep werkt echter bijzonder goed samen en de mol kan daardoor eigenlijk niet echt dwarsliggen. Dat neemt echter niet weg dat verschillende mensen zich verdacht gedroegen:

 • Annick vertraagt hier en daar en zwaait een paar keer vervaarlijk boven de knop. Gezien de rest van de afleveringen zou ze zomaar eens ‘per ongeluk’ tussendoor op de knop kunnen landen. Tot slot probeert ze de groep nog even richting een volgend station te krijgen toen ze alle zeven al waren geweest.
 • Soy wil eigenlijk even bediscussiëren of ze wel de tijd moeten verlengen, terwijl de rest op het scherm tikt en verder rijdt. Op zich is het ook helemaal niet logisch om nog een discussie te gaan voeren: je zit op een schema.
 • Nabil rijdt op een gegeven moment weg van de groep en stelt voor om in twee groepen te gaan rijden.

Daniël stelt voor om de groep gewoon bij elkaar te houden om zoveel mogelijk geld te verdienen. Soy voorkomt dat Annick uit gespeelde onhandigheid vast op de knop drukt en Sander herinnert de groep nog even aan het feit dat ze maar één keer op de knoppen mogen drukken, voordat er een tweede ronde wordt gemaakt. Bovendien houdt Anke goed bij hoeveel stations zijn geweest en voorkomt ze dat iemand nog verder rijdt en daarmee geld uit de pot speelt.

Wie kunnen we na opdracht 1 uitsluiten als mol?

Tenzij natuurlijk in de volgende aflevering(en) mogelijkheden komen om een fors bedrag uit de pot te spelen, vielen voor mij een aantal kandidaten af als mogelijke mol. Zo voorkwam Anke bepaalde fouten die ze als mol had laten liggen. Ook Soy lette goed op dat bijvoorbeeld Annick niet spreekwoordelijk uit de bocht vloog, Sander hielp de groep (al is inmiddels bekend waarom) en Daniël regelde dat de mol geen mogelijkheden kreeg om geld uit de pot te spelen in zijn eentje.

Ranomi bleef wat op de achtergrond, Annick is onhandig en melkt dat volgens mij nogal uit, Nabil deed een paar pogingen om de groep uiteen te drijven én wist de exacte stand van de pot te noemen nadat ze € 2.500,00 verdienden met de eerste opdracht. Tot slot is daar Jurre, die zich enigszins gedeisd lijkt te houden. Van die vier ben ik nog niet helemaal zeker.

Opdracht 2 WIDM 2023: per definitie (max. € 2.000,00)

Per (juiste) definitie speelt de mol € 50,00 uit de pot.

Direct na opdracht 1 vraagt Rick de kandidaten om een duo te vormen met een partner die meester is in misleiden. Hier komen de volgende duo’s uit:

 • Anke en Nabil
 • Annick en Jurre
 • Daniël en Sander
 • Ranomi en Soy

In de opdracht gaan ze een Afrikaanse woordenquiz doen. Hierbij verzint elk duo een mogelijke betekenis bij (Zuid-)Afrikaanse woorden. Die verschijnen vervolgens allemaal op een scherm, samen met de echte betekenis. Aan de duo’s om te raden welke betekenis echt is. Doen ze dat goed, dan komt er € 50,00 bij in de pot. Kiezen ze de betekenis van een ander, dan verdient het andere duo een punt. Het team dat aan het eind de meeste punten heeft, krijgt twee jokers. Een goede motivatie dus om de groep te misleiden.

De woorden die voorbij komen in opdracht 2 (per definitie)

 • Glansgans – beroemdheid
 • Suurstofdieffies – senioren
 • Blêrkas – jukebox
 • Windpompsherry – drinkwater
 • Skeletklets – lichaamstaal
 • Gelytydigheidsafrigter – dirigent
 • Inklimgordel – korset
 • Padpredikant – verkeersbord dat mensen de juiste weg wijst
 • Begrafenispote – koude voeten
 • Molafspraak (dit laatste woord levert dubbele punten op) – blind date

Het laatste woord heeft niemand overigens goed. Uiteindelijk komen Annick en Jurre als winnaar uit de bus en verdienen ze in totaal € 750,00 voor de pot.

Follow the money opdracht 2

Helemaal duidelijk wordt het niet wie hier nu geld verdient. Gelukkig bracht de testvraag meer duidelijkheid:

 • Anke en Nabil € 200
 • Annick en Jurre € 300
 • Daniël en Sander € 100
 • Ranomi en Soy € 150

Vooral Annick en Jurre verdienen flink, terwijl Daniël en Sander dat laten liggen. Die geven vooral punten weg aan de andere duo’s. Aan de andere kant zagen we later in Moltalk het volgende:

wie is de mol 2023 opdracht 2 per definitie follow the money
Bovenstaande afbeelding fotografeerde ik uit Moltalk 3 (2023) – kwaliteit niet best, strekking wel duidelijk

Het team dat per saldo het minste geld verdiende is eigenlijk het meest verdacht. Soy en Ranomi komen op nul uit, Daniël en Sander -150, Nabil en Anke -200 en tot slot Annick en Jurre ook -200. Die laatste drie teams liggen dus best bij elkaar in de buurt.

Opvallend gedrag tijdens deze aflevering

Ranomi lijkt oprecht te reageren wanneer de groep bij woord 1 geen geld verdient. Daarbij valt op dat Annick en Jurre in verhouding veel geld verdienen waarbij met name Annick goed in staat is om de Afrikaanse woorden te linken aan de Nederlandse betekenis. De mol wist de letterlijke betekenissen, dus het zou dan heel gemakkelijk zijn om te sturen richting iets anders. Annick valt daarbij voor mij als mol af in deze opdracht.

Aan de andere kant kan je stellen dat Annick en Jurre uiteindelijk het meeste geld uit de pot hebben weten te houden. Toch denk ik niet dat een van hen de mol is: als je al vooraf weet welke betekenissen de woorden hebben, is dat alleen maar nóg een reden om iets anders te kiezen. Daniël en Sander vallen hierbij meteen op, maar ook Nabil en Anke houden meer geld uit de pot dan erin komt.

Opdracht 3 WIDM 2023: het schip ingaan (€ 2.000,00)

Het schip ingaan betekent: verlies lijden.

De bedoeling van opdracht 3

De kandidaten betreden een opleidingsschip. Op verschillende plekken liggen ijsblokjes met daarin sleutels en aanwijzingen die leiden naar ruimtes op het schip waar kistjes liggen. In die kistjes zit een hint. Alle hints samen leiden naar één woord, dat één team vervolgens aan Rick mag doorgeven. Hiermee kunnen ze € 2.000,00 verdienen.

Verdeling in teams

 • Anke, Annick, Ranomi
 • Daniël, Jurre, Soy
 • Nabil, Sander

Het verloop van deze opdracht (het schip ingaan)

 • Daniël, Jurre en Soy vinden al snel ijsblokjes, de sleutels en locaties van de kistjes. Hiermee gaan ze aan de slag. Ze vinden drie hints: oefen, vlaggen en ruimte.
 • Bij de vrouwen loopt alles iets trager. Annick rekt tijd doordat ze telkens sleutels denkt te zien in de ijsblokjes. Uiteindelijk vinden zij drie woorden: slag en hol.
 • Nabil en Sander werken ook redelijk soepel samen, al lijken zij het laatste kistje niet te kunnen vinden. Uiteindelijk pakt Sander hem. Ze vinden de woorden: breuk, stoom en peren. Daarnaast vinden ze ook een extra briefje. Hierop staat dat ze drie jokers kunnen verdienen met deze opdracht, wanneer ze het verdiende geld bij Rick ruilen voor de jokers.

Sander is te eerlijk. Hij gooit het gevonden briefje in de groep, maar die besluit unaniem (waarbij Annick meteen roept: ‘Geld!’) dat ze voor het geld zullen gaan. Het groepje van Daniël, Jurre en Soy mag naar Rick omdat Jurre het woord ‘schip’ verzon – wat alle woorden verbindt – en Daniël dit vervolgens hardop uitspreekt en ook weer linkt aan de andere woorden. Om de hoek vraagt Jurre waar ze voor zullen gaan, maar dan roept Daniël meteen dat ze voor de jokers moeten gaan.

Verdacht gedrag in opdracht 3?

Voor mij is Daniël met deze opdracht wel ontzettend verdacht. Hij verzint snel het woord, waardoor het logisch is dat de groep hem (met zijn groepje) naar Rick laat gaan. Doordat hij over het algemeen een fanatieke kandidaat is, vertrouwen ze hem misschien makkelijker. Het geld is bovendien dit seizoen digitaal en dus komt de rest er (nog) niet achter dat dit is gebeurt. Daniël is hiermee bovendien een spelbreker én dankzij hem leiden ze verlies.

Wie verdenkt wie in aflevering 3?

 • Anke gaat deze keer tegen haar intuïtie in, omdat ze vorige keren ook op Froukje en Sarah zat (wie ze dan uiteindelijk kiest blijft onbekend)
 • Annick Ranomi
 • Daniël Annick, Ranomi, Soy (heeft twee hoofdverdachten)
 • Jurre Annick, Daniël, Nabil, Ranomi
 • Nabil Annick (heeft het gevoel dat ze hem verdacht probeert te maken)
 • Ranomi Annick, Soy (een beetje) en nog twee mensen
 • Sander sluit twee mensen uit: Annick en Daniël
 • Soy Nabil (maar hij spreidt over meerdere mensen)

Verdenkingen van de afvallers in vorige afleveringen:

 • Sarah verdacht Daniël, Froukje, Ranomi en Sander
 • Froukje zat op Jurre, Nabil en Ranomi

Online verdenkingen na aflevering 3

Voor mijn hints en theorieën volg ik voornamelijk Gido Verheijen en Siem. Hun video’s zie je hieronder:

Gido en zijn kijkers hebben een aantal interessante theorieën die nieuw licht schijnen op bovenstaande. Zo kan het inderdaad makkelijk van Nabil een afleidende manoeuvre zijn om de kaart met jokers in de groep te gooien – vanuit de gedachte dat kandidaten over het algemeen voor de jokers gaan.

Ook weer iets om over na te denken: als je deze theorie volgt, is Daniël waarschijnlijk toch niet de mol.

Wie is de mol na aflevering 3 (spelbreker)

Persoonlijk vind ik het nog steeds erg moeilijk. Anke en Ranomi verdenk ik eigenlijk niet echt meer. Jurre kan ik slecht peilen. Soy lijkt me ook geen mol en mijn gevoel zegt (en hoopt, als ik eerlijk ben) dat Annick ook geen mol is. Blijven dus Nabil en Daniël over. Die laatste zou ik echt het leukst vinden, juist omdat hij zo’n oprechte kandidaat lijkt. Bovendien lijkt Nabil regelmatig te willen sturen, maar net op zo’n manier die uiteindelijk minder handig lijkt als hij wel de mol zou zijn. Zoals bij het laatste kistje in opdracht 3: de mol zou juist dat briefje in handen willen hebben en het kistje snel willen vinden. En ook als eerst willen roepen wat de verbindende factor is tussen alle woorden, lijkt me.

Kortom, ik denk dat ik mijn punten op hen ga inzetten komende aflevering.

Op wie zit jij? Wie of wat vond jij verdacht in Wie is de mol? 2023 aflevering 3 (Spelbreker)? Heb je aanvullende hints en theorieën gevonden? Laat het me weten in de reacties, zodat we samen de mol kunnen ontmaskeren!

Schrijf je in voor onze wekelijkse update en mis nooit meer een artikel! Je vindt het formulier rechts (desktop) of onderaan deze pagina (mobiel). En volg je Merel of De Mamagids al op Instagram?

Reageer je onder dit artikel? Weet dan dat we je mailadres nooit zullen gebruiken, ook niet om ongevraagde nieuwsbrieven of andersoortige mails te versturen. Dat doen we alleen als je je aanmeldt voor de wekelijkse update – met jouw toestemming dus.

Nabesprekingen Wie is de mol? 2023

Merel

Pedagoog in opleiding Merel (40) is alleenstaande moeder van vijf (Nova* 2020). Dol op zoetigheid en daardoor eeuwig aan de lijn, verdwaalt nog in haar eigen achtertuin en doet op haar eigen manier pogingen de wereld iets mooier te maken. In 2013 studeerde deze historica af op het onderwerp "Pedagogische boeken in de 17e en 18e eeuw". Dat vond ze zo leuk dat ze daarna zelf is gaan bloggen over de opvoeding. Haar leven? Chaos met een gouden randje!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven