Schoolplein ABC: zo is meepraten geen probleem!

Wanneer je kind aan de basisschool begint, kom je in een nieuwe fase terecht. In een nieuwe wereld zelfs, voorzien van zijn eigen jargon. De onbekende termen en afkortingen vliegen je om de oren en het voelt soms misschien alsof je in een parallel universum terecht bent gekomen. Maar gelukkig ben je hier! Onderstaande termen komen vaak voor op de basisschool. Lees ze goed door, neem de kennis met je mee en voor je het weet praat je mee of je nooit anders deed.

Schoolplein ABC

Nieuwsbrief

Nu zal de term op zich je niet onbekend voorkomen, maar hij moet er toch bij. Ondanks dat veel scholen ook een klassenapp hebben waar de belangrijkste informatie te vinden is, hebben sommige scholen nog steeds een nieuwsbrief. En anders dan die van de plaatselijke keukenboer of die webshop waar je vijf jaar geleden een keer wat haalde, is deze verstandig om niet klakkeloos te deleten.

Anders ben je straks de enige die mist wanneer de schoolfotograaf op bezoek komt of sta je tijdens studiedag verbaasd voor een dichte poort. Ook lees je hier soms in terug waar ze op school mee bezig zijn en of er hoofdluis heerst op school.

Klassenapp

Er zijn verschillende apps waarmee scholen kunnen werken, zoals Klasbord, Parro, Social Schools, Kwieb, Schoolpraat, Basisschool apps etc. Hiermee kan de juf of meester communiceren namens de groep, krijg je foto’s te zien van bijzondere projecten, kan school vragen om hulp bij excursies of groepsopdrachten, staan de belangrijkste data vermeld en word je nogmaals herinnerd aan komende studiedag. Echt een fantastische uitvinding.

Bijkomend voordeel is dat klassenouders hierdoor eigenlijk overbodig zijn. Scheelt jou weer tijdens de informatieavond op school om te doen alsof je onderdeel bent van het interieur, omdat eigenlijk niemand echt zin heeft in deze ondankbare taak. Daarnaast weet je wat er speelt in de klas en kan je hier gericht naar vragen bij je kind. Blijken ze toch meer te doen dan ‘niks’ en ‘gewoon’.

Luizenzak

Een luizenzak is een soort grote tas waarin kinderen hun schooltas kwijt kunnen, jassen en andere zaken. Wetenschappelijk gezien helpen ze niet tegen de verspreiding van hoofdluis, maar ze zijn wel praktisch omdat er lekker veel in kan. Eens of twee keer per jaar krijgen ouders de zak mee om thuis te wassen, vaak met grotere vakanties.

Luizenmoeders (of -ouders)

De gelijknamige serie was niet zomaar een succes. Luizenmoeders bestaan echt, hoewel we sinds corona als ouders vaak zelf thuis moeten controleren.

In de week na de vakantie controleert een groep ouders alle kinderen op hoofdluis en neten. Mocht jouw kind onverhoopt besmet zijn, dan neem je je kind mee naar huis om te behandelen. Hiervoor kan je de nat-kam-methode gebruiken, al dan niet in combinatie met een hoofdluisbestrijdingsmiddel dat dimeticon bevat.

Budget tip: Kruidvat eigen merk heeft een goedkope, goedwerkende shampoo. Zorg daarbij voor een luizenkam met lange tanden, zodat je de hoofdhuid kunt raken. Lees eventueel nog dit artikel met de grootste misverstanden over hoofdluis om te voorkomen dat je in blinde paniek je halve huisraad in de wasmachine stopt.

Klassenouder

Op sommige basisscholen kiezen ze voor klassenouders. Dit is eigenlijk een soort rechterhand van de juf of meester die bijvoorbeeld zorgt voor een goed geleide groepsapp, ouders regelt voor uitstapjes en die verdere vragen stelt. Het is een perfecte functie voor wie graag een bijdrage levert op school en het leuk vindt om te organiseren. Ook goed om te weten: inmiddels wordt de rol van klassenouder steeds vaker vervangen door de groepsapp.

De AC

AC staat voor Activiteiten Commissie. De ouders dus die alles in de gaten houden rondom feesten en partijen op school. Zij zorgen ervoor dat de school er prachtig uitziet met het kerstdiner en dat je kind iets lekkers te eten heeft tijdens het paasontbijt.

MR

De Medezeggenschapsraad (MR) doet precies wat de naam al zegt: je hebt medezeggenschap. In dit geval in het beleid van de school. De ouders fungeren eigenlijk als een soort klankbord namens alle ouders en tegelijkertijd mogen ze de directie ook adviseren en in sommige gevallen zelfs beslissen.

OR

Tot slot de laatste in dit rijtje zeer betrokken ouders: de Ouderraad. De laatste is in tegenstelling tot de MR niet wettelijk verplicht, maar mag wel bestaan. De OR adviseert de schoolleiding, maar mag niet beslissen. Deze ouders mogen meedenken over de koers van de school, maar ook bijvoorbeeld onderzoek doen onder de ouders.

IB’er

Het lijkt wel of je weer terug op school bent, nu je al die afkortingen uit je hoofd moet leren om het gesprek een beetje te kunnen volgen. De volgende in het rijtje is de IB’er, oftewel: intern begeleider. Mocht je kind op de basisschool tegen problemen aanlopen bij leren, gedragsproblemen vertonen of op een andere manier hulp nodig hebben, dan is de Intern Begeleider dé persoon om je te helpen.

Studiedag

De leerkrachten van de basisschool doen aan bijscholing. Op die dag krijgen alle kinderen vrij en gaan zij op school werken aan een bepaald thema dat hun onderwijs ondersteunt. Dit kan een verdiepend thema zijn binnen onderwijs (filosofielessen, muziek, kunstonderwijs, een specifieke nieuwe manier van lesgeven) of pedagogiek. Reken op ongeveer 4-5 studiedagen in een schooljaar.

AVI

Vanaf groep 3 starten kinderen met AVI-lezen: technisch lezen – vergelijkbaar met het vroegere niveaulezen. AVI staat voor Algemene Individualiseringsvormen en geeft aan op welk niveau je kind leest. Het is geen waardeoordeel, meer een meetinstrument om te zien of ze voorlopen op het gemiddelde of dat hun leesonderwijs juist misschien iets meer aandacht verdient.

Cito

Vroeger kregen we alleen een Cito-toets in de hoogste groepen, inmiddels gebruiken veel basisscholen een algemene landelijke toets om te kijken hoe de school scoort ten opzichte van andere scholen. Is het onderwijs op niveau? Hoe staat de klas ervoor?

Naast de bekende Cito zijn er nu ook andere toetsvormen, zoals IEP. Deze houdt bijvoorbeeld bij hoe je kind als individuele leerling groeit, of de prestaties kloppen met het beeld wat de leerkrachten al van hem of haar hadden en of bepaalde zaken nog extra aandacht verdienen. De IEP heeft nog meer voordelen ten opzichte van Cito, zoals je in dit artikel kunt lezen.

LVS

LVS staat voor het Leerlingvolgsysteem: het is een manier waarop school bijhoudt hoe je kind groeit door de jaren heen. Eigenlijk is dit een veel belangrijkere meetmethode dan een tussentijdse toets, zoals IEP of Cito, omdat hier alle informatie bij elkaar staat. Hierin staat of je kind goed kan meekomen op school, maar ook hoe het gesteld staat met zijn motivatie, werkhouding en hoe ze zich op sociaal vlak verhoudt tot de rest van de groep.

VSO/TSO/NSO/BSO

We zijn er bijna met alle afkortingen. Waar je lange tijd afkon met één afkorting (KDV), zijn het er nu vier:

  • Voorschoolse Opvang (voordat je kindje naar school kan, mag hij of zij spelen bij de VSO)
  • Tussenschoolse Opvang (overblijf)
  • Naschoolse Opvang (na school, tot je ze komt halen)
  • Buitenschoolse Opvang (niet-reguliere opvang na school, zoals op studiedagen of tijdens vakanties)

Gruit

Samenvoeging van fruit en groenten. Sommige ouders gebruiken deze – tikje onsmakelijke – manier om aan te duiden dat hun kind gruitjes mee naar school neemt voor het ’tien-uurtje’. Of je hierin meegaat of niet, je weet in elk geval waar ze het over hebben als je dit voorbij hoort komen.

10 minutengesprek

Bekender terrein waarschijnlijk: in tien minuten praat je met de leerkracht over hoe het gaat op school en hoe je kindje het vindt. Soms is je kind hier ook bij aanwezig, school houdt dan ouder-kindgesprekken. Deze hebben een iets andere insteek, omdat je kind in dat gesprek meer leidend is en veel minder het passieve onderwerp van gesprek.

Tip! Sommige ouders nemen hun hele vakantie meteen even door met de juf. Als je merkt dat het allemaal te lang duurt, schroom dan niet en geef aan dat je je gesprek graag zou willen voeren of een nieuwe afspraak wil maken.

“Ze zijn echt toe aan vakantie!”

Die zin snap je pas écht wanneer je zo’n twee weken voor de eerstvolgende vakantie zit. Je kind verandert in een draak, luistert niet en stort krijsend ter aarde om helemaal niks. Dan zijn ze gewoon aan vakantie toe. En tegen de tijd dat die twee weken om zijn jij ook. Maar dan wel eentje op een tropisch eiland in een kinderloos resort… 

Welke termen missen volgens jou nog in dit rijtje?

Schrijf je in voor onze wekelijkse update en mis nooit meer een artikel! Je vindt het formulier rechts (desktop) of onderaan deze pagina (mobiel). En volg je Merel of De Mamagids al op Instagram?

Reageer je onder dit artikel? Weet dan dat we je mailadres nooit zullen gebruiken, ook niet om ongevraagde nieuwsbrieven of andersoortige mails te versturen. Dat doen we alleen als je je aanmeldt voor de wekelijkse update – met jouw toestemming dus.

Ook leuk om te lezen

Redactie

De Mamagids is hét online handboek voor moeders die fouten durven maken. Vol handige tips voor als je het even niet weet, herkenbare verhalen en ervaringen van lezeressen. Omdat je nooit de enige bent!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven