Press "Enter" to skip to content

Hoe belangrijk is de Cito-score in groep 7 en 8 echt?

In groep 6 en 7 nemen scholen entreetoetsen af (vaak gemaakt door Cito) af om de score daarvan mee te nemen bij het voorlopig schooladvies. Maar wat zegt zo’n Cito-score precies over je kind? En hoe belangrijk is de uitslag van deze toets eigenlijk?

Van Cito-toets tot voorlopig schooladvies

Groep 7: belangrijk meetmoment

Al jarenlang wordt Cito gezien als een belangrijk meetmoment. De ene school laat het advies grotendeels van deze score afhangen, op andere scholen is het meer een gegeven. Maar hoe dan ook is hij overal relevant, omdat het vaak wordt gezien als een onafhankelijk instrument om te controleren hoe jullie klas ervoor staat ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Omdat er vaak veel waarde aan wordt gehecht, zie je bij sommige kinderen druk ontstaan. Daardoor scoren ze soms onder hun eigen niveau, waardoor het dus géén goede weergave is van wat de leerling kan. Je ziet dat bijvoorbeeld duidelijk bij tempolezen. De één vindt het geweldig, de ander raakt zo zenuwachtig dat er van lezen weinig meer terecht komt.

Is de Cito-score bepalend voor het voorlopig advies?

Wat zegt zo’n Cito-score nu eigenlijk?

  • Een goede score kan betekenen dat je kind gemakkelijk leert, sterk is op gebied van rekenen en taal en dan toont het inderdaad aan wat je al verwachtte.
  • Een goede score kan ook betekenen dat je kind een aantal goede gokken heeft gedaan. Toevallig.
  • Een slechte score laat in de meeste gevallen zien dat je kinderen moeite heeft met taal en/of rekenen.
  • Daarentegen kan een slechte score ook vertellen dat je kind een slechte dag heeft of zelfs faalangst.

Kortom, het is niet eenduidig. Het grootste deel van de kinderen scoort naar vermogen en daarom wordt de toets gebruikt. Maar dat betekent niet dat je er altijd iets aan hebt, zoals je in bovenstaande opsomming wel kan zien.

Waarom zijn Cito-toetsen zo handig voor scholen?

De reden dat scholen een Cito-toets afnemen (of de IEP of andere eindtoets) is dat ze daarmee een onafhankelijk meetinstrument hebben. Hiermee kunnen ze bijvoorbeeld vergelijken hoe de school ervoor staat ten opzichte van andere scholen in de regio. Of de leerkrachten ontdekken dat bepaalde lesstof nog eens moet worden doorgenomen in de klas. Daarbij kan het opvallend zijn als leerlingen tijdens de methodetoetsen op school op een bepaalde manier scoren, terwijl dit niet terugkomt in de entreetoetsen van Cito.

Kind doet het goed op school, maar verpest de entreetoets in groep 7

Het kan natuurlijk altijd dat je je dag niet hebt. Misschien is jullie konijn gister overleden, stond je kind op met een pesthumeur of hebben jullie knallende ruzie gehad voor hij op school moest beginnen aan de Cito-toets. Dat kan allemaal gebeuren, maar heeft natuurlijk doorgaans wel invloed op de score.

Als je kind zijn entreetoets ‘verpest’ en daardoor een lagere score haalt dan hij normaal zou krijgen, kan dat een vervelend gevoel opleveren. Heeft dit echt veel invloed op het voorlopige schooladvies? Nee. Gelukkig kijken de juffen (en meesters) namelijk ook naar je werk- en leerhouding tijdens de rest van de afgelopen jaren. Je kan dus (uitzonderingen daargelaten) normaal gesproken onmogelijk naar het vmbo gaan, terwijl je cijfers normaal gymnasium schreeuwen.

Andere factoren die van belang zijn voor het schooladvies

Misschien minstens zo belangrijk als de prestaties is de motivatie van je kind. Stel dat hij vwo zou aankunnen, maar geen zin heeft om veel tijd aan school te besteden dan kan je overwegen hem gelijk naar de havo te laten gaan. Of andersom: als hij prima zou zitten op het vmbo maar met keihard werken havo kan doen, kan je dit ook overwegen. Kijk hierbij vooral naar het kind en waar hij of zij gelukkig van wordt. Liever in één keer op het schoolniveau dat bij hem past dan instromen op een niveau dat voor hem te ingewikkeld of te gemakkelijk is.

Wat doe je bij een slechte Cito-score in groep 7?

Kijk vooral naar je kind

Stel dat je kind een lagere Cito-score heeft gehaald in groep 7, wat doe je dan? Wanneer de score past bij het leervermogen van je kind, dan is er niets aan de hand. Of je gemakkelijk leert zegt immers niets over je creativiteit of technisch inzicht. Misschien is je zoon of dochter slecht in rekenen, maar zet hij fantastische creaties in elkaar. Dat valt niet te meten met een Cito toch?

Voorkom pushen naar een ander leerniveau

Er zijn ouders die geen genoegen nemen met de uitslag. Zij vinden dat hun kind beter past op een ander leerniveau met meer intellectuele uitdaging. Dat is prima, mits je kind daar écht beter tot zijn recht zou komen.

Vaak zie je in het onderwijs echter ouders die hun kinderen pushen met allerlei cursussen om beter te kunnen scoren. Alles voor een hogere Cito dus. Maar heeft dat zin? Want dat je het trucje kunt leren voor de toets, betekent niet dat je daadwerkelijk bepaald inzicht hebt. En als dat leidt tot een advies dat niet bij jouw kind past, zal hij er niet gelukkiger van worden op de middelbare school.

Er zijn daardoor kinderen die in de eerste klas van de middelbare langsgaan bij een psycholoog. Niet vanwege een heftige gebeurtenis, maar omdat hun ouders net zolang bleven strijden voor een ander schooladvies dat ze terecht kwamen in een onderwijsvorm die ze eigenlijk niet aan konden. Hoe sneu is dat voor deze leerlingen? Onthoud: omdat je zelf vwo hebt gedaan, betekent dat nog niet dat je kind dit ook aan kan (of wil).

Overleg met de leerkrachten wat bij je kind past

Over het algemeen kan je er vanuit gaan dat de juf of meester van groep 7 het beste voorheeft met je kind. Zij kennen hem of haar als leerling en hebben zicht op de motivatie en leerprestaties. Je kunt er vanuit gaan dat ze een schooladvies met zorg samenstellen.

Vraag daarom hoe zij naar de situatie kijken. Welk niveau hebben zij voor ogen voor je kind? Laten ze zich daarbij leiden door de Cito-score of de algemene prestaties (vaak is het een optelsom van beide gegevens, tenzij ze elkaar niet ondersteunen)? En hoe groot is de kans dat het advies volgend jaar precies zo zal zijn?

Focus je op positieve zaken

Het is per slot van rekening maar een Cito-score. Vergeet ook nooit dat je kind geen speelbal mag worden tussen school en jouw wensen. Durf te blijven kijken naar de kwaliteiten van je kind en laat schoolprestaties daar geen (te) groot onderdeel van uit maken. Je bent als mens zoveel meer dan het niveau waarop je straks gaat leren.

Onderken bovendien de talenten van je zoon of dochter. Hoe belangrijk is het als ze straks minder goed zijn in wiskunde, als ze uitblinken in techniek of aardrijkskunde? Het Nederlandse schoolsysteem is erop gericht om kinderen af te leveren die gemiddeld gezien redelijk tot goed zijn in heel uiteenlopende vakken. Maar als ouders kunnen we hen stimuleren het beste uit zichzelf te halen in de vakken die bij hen passen – dan komt de rest vanzelf wel.

Conclusie: hoe belangrijk is de Cito-score?

Het is een prettig, onafhankelijk meetinstrument dat in het grootste deel van de gevallen een juiste indicatie geeft van wat je kind kan. In die zin is het dus handig. Bovendien haalt de school er waardevolle informatie uit en kan de juf of meester van je kind hier wellicht ook mee aan de slag.

Aan de andere kant hoef je er dus niet te veel waarde aan te hechten. Het blijft een momentopname en, zoals met alle momentopnames, dan kan er weleens iets misgaan. Geen man overboord! Uiteindelijk heeft je kind zich straks acht jaar lang kunnen laten zien en een beeld mogen achterlaten, waarop het eindadvies voor het grootste deel gebaseerd zal worden. Iets dat belangrijker is, is dat jullie kijken naar een leerniveau dat past bij je kind. Of dat nu vmbo is of gymnasium; een gelukkig kind ontplooit zijn eigen talenten. Op welke manier dan ook.

Hoe kijk jij hiernaar: vind je de Cito-score belangrijk? Of kijk/keek je liever naar je kind en zijn eigen capaciteiten?

Schrijf je in voor onze wekelijkse update en mis nooit meer een artikel! Je vindt het formulier rechts (desktop) of onderaan deze pagina (mobiel). En volg je De Mamagids al op Instagram?

Afbeelding, sirtravelalot – Shutterstock

Ook leuk om te lezen

Be First to Comment

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

© De Mamagids