Echtscheiding: juridische, praktische en emotionele tips

Een echtscheiding doormaken tekent je voor de rest van je leven. Als je nu aan het begin staat van het hele proces, dan is het vooral belangrijk om te weten welke juridische stappen je kunt zetten, welke rechten je hebt en welke financiële tegemoetkomingen er zijn. Daarna komt het emotionele (omgaan met je ex) en praktische gedeelte (waar ga je wonen, hoe kom je aan geld en spullen). En tot slot hopelijk weer een nieuwe liefde. Maar voor het zover is, vertellen we je alles dat je moet weten als je onverhoopt gaat scheiden en waar je de beste informatie vindt. Zodat je in elk geval zo voorbereid mogelijk het hele traject in gaat. Veel sterkte als je deze moeilijke stappen gaat zetten en – zoals je in verschillende artikelen op De Mamagids kan lezen: het komt ooit goed. Hou vol.  

Inhoud Verberg

Wat is een echtscheiding?

Een echtscheiding vindt officieel alleen plaats als je het huwelijk of geregistreerd partnerschap met je man of vrouw laat ontbinden. Andere vormen waarbij je uit elkaar gaat, omvat op papier ‘slechts’ het verbreken van de relatie. Dat neemt niet weg dat bij beide vormen van beëindiging veel verdriet naar boven kan komen, zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn. Na een echtscheiding kan je in Nederland weer opnieuw trouwen.

Waarop moet je letten als je gaat scheiden en er kinderen bij betrokken zijn?

Anders dan bij een scheiding zonder kinderen, zal je in dit geval verplicht een ouderschapsplan moeten opstellen. Wat hierin komt?

 • Kosten (eventuele alimentatie, wie betaalt wat met betrekking tot de opvoeding en verzorging van de kinderen)
 • Omgangsregeling met betrekking tot de kinderen (wanneer zijn ze waar, bij wie gaan ze wonen?)
 • Hoe en wanneer heb je contact met elkaar over belangrijke momenten?

Voor kinderen van 12 tot en met 18 jaar bestaat de optie om een kindgesprek te voeren met de rechter. Ook het ouderlijk gezag is een belangrijk punt. Kiezen jullie voor co-ouderschap (waarbij beide ouders de opvoeding en kosten evenredig verdelen: het kind of de kinderen wonen dan bij allebei). Als dit door omstandigheden niet lukt, kan je ook kiezen voor een zorg- of omgangsregeling. En vinden jullie het überhaupt lastig om er op een positieve manier uit te komen met elkaar (en de advocaten)? Dan kan je een mediator inschakelen die jullie helpt.

Welke verschillende vormen van scheiding bestaan er?

Relatie verbreken na samenwonen of samenlevingscontract

Als je je relatie verbreekt nadat je eerst een aantal jaren samenwoonde, hoef je geen advocaat in te schakelen om alles te verdelen. Dat doe je in goed overleg met je ex en daarna is het ook in principe klaar. Je mag er echter alsnog voor kiezen om een ouderschapsplan te laten opstellen bij de notaris.

Wel heb je ook in deze situatie recht op kinderalimentatie, minimaal € 25,00 per maand. Dit bedrag wordt verder berekend naar draagkracht. Je hebt geen recht op partneralimentatie: dat geldt alleen na een echtscheiding, mits de rechter dat noodzakelijk acht.

Scheiding van tafel en bed

De zogeheten scheiding van tafel en bed betekent dat je wel bij elkaar blijft op papier, maar in de praktijk kan je ergens anders gaan wonen. Dit kan een oplossing zijn voor stellen die volgens hun geloof niet mogen scheiden of die het (op dat moment) niet kunnen betalen. Een scheiding van tafel en bed loopt echter wel via de rechter. Mocht je uiteindelijk toch een echtscheidingsprocedure in gang willen zetten, dan kan dat alsnog. Als jullie het hier allebei mee eens zijn, kan het binnen drie jaar na de scheiding van tafel en bed. Wil slechts één van jullie officieel uit elkaar, dan zal je moeten wachten tot de termijn van drie jaar verstreken is.

Echtscheiding met daarop volgend een echtscheidingsprocedure bij de rechtbank

Als je echt niet meer samen kan leven en jij of jullie je huwelijk willen ontbinden, zal je hiervoor naar de rechtbank moeten. Je start dan een officiële echtscheidingsprocedure om alle wettelijke verplichtingen binnen het huwelijk – die je ooit nog plechtig aan elkaar beloofde – niet langer te hoeven voldoen.

Flitsscheiding?

De term flitsscheiding bestaat niet meer, maar je kunt nog steeds een versnelde procedure doorlopen om te scheiden van je man of vrouw. Dit is vooral handig als je alles onderling hebt kunnen regelen en er geen kinderen in het spel zijn. Ook moet je allebei achter de beslissing staan. Is dit inderdaad iets dat bij jullie past? Dan kan je zelfs online scheiden.

N.B. Alle vormen van echtscheiding verlopen via de rechter

Je wil gaan scheiden. Maar hoe pak je dat aan?

Hier vind je een stappenplan dat je kan volgen met hele handige tips. De belangrijkste punten?

 1. Vertel het je partner (en de kinderen zodra jullie daaraan toe zijn)
 2. Zoek de juiste hulp om de echtscheiding te begeleiden (zoals: advocaat, mediator)
 3. Vraag de scheiding aan bij de rechter
 4. Maak samen een financieel plan en stel een ouderschapsplan op en eventueel een convenant (dit laatste kan helpen de procedure sneller te laten verlopen)
 5. Naar de rechter (afhankelijk van in hoeverre je samen op één lijn ligt is dit een formaliteit of nog een spannend moment)
 6. Definitief scheiden en inschrijven

Hoe vertel je iemand dat je wil gaan scheiden?

Is er een goede manier om te vertellen dat je niet meer van iemand houdt zonder hele dagen Marco Borsato te draaien? Eigenlijk niet echt. De boodschap zal altijd hard aankomen als de ander het niet verwacht. Maar wat de reden ook is, zorg wel dat je

 1. Zeker bent van je zaak
 2. De boodschap persoonlijk brengt terwijl je de ander aankijkt
 3. Eerlijk blijft
 4. Bij jezelf blijft in het gesprek (verwijten zijn op dit moment zinloos, want het veroorzaakt waarschijnlijk alleen maar nieuwe strubbelingen)
 5. De ander zoveel mogelijk duidelijkheid biedt over het waarom

‘Ik voel hem gewoon niet meer zo’ leidt ertoe dat je man of vrouw moet tasten in het duister. Degene met wie je jarenlang samen was, verdient het op zijn minst om eerlijk van je te horen wat de echte reden is dat je niet meer door wil. Zelfs als er een nieuwe man of vrouw in je leven is, kan je dat beter gewoon vertellen. Hoewel het veel pijn zal doen, vinden veel mensen het nog erger wanneer ze er kort na de echtscheiding achter komen dat je toch gelogen hebt.

En vergeet niet dat als er kinderen bij betrokken zijn, je er vanaf het eerste moment alles aan moet doen om straks zo goed mogelijk door één deur te kunnen. Niet alleen in deze moeilijke periode, maar zeker ook straks na de scheiding. Juist voor hen. Ook is het belangrijk dat je de ander tijd en ruimte geeft om jouw boodschap te verwerken. Meer tips vind je hier.

Hoe kan je een echtscheiding aanvragen?

Als jullie allebei willen scheiden

De ‘makkelijkste’ situatie is een scheiding waarbij beide partners het erover eens zijn dat het huwelijk ontbonden moet worden. Hierbij dien je een verzoekschrift in bij de rechtbank via jullie (gezamenlijke) advocaat. Via deze checklist vind je bovendien handige punten om op te letten, zeker wat het financiële plaatje betreft.

Als één van jullie wil gaan scheiden

Het kan voorkomen dat de echtscheiding de uitdrukkelijke wens is van één van jullie beiden. Degene die graag uit elkaar wil, dient dan binnen zes weken via zijn advocaat het eerder genoemde verzoekschrift in en de ander kan hiertegen een verweerschrift schrijven via zijn eigen advocaat. Daarbij geef je eigenlijk aan dat je simpelweg niet wil meewerken.

Een reden om bezwaar in te dienen tegen de ontbinding van het huwelijk, kan de religie van je man of vrouw zijn. Misschien wil jij wel definitief uit elkaar, maar kan de ander dat niet verkroppen vanwege zijn of haar levensovertuigingen. Ook wordt hier weleens voor gekozen bij vermoedelijke wilsonbekwaamheid bij de partner die de scheiding aanvraagt of omdat de ander gewoon vindt dat er nog iets te redden valt.

Hiernaast kan je bezwaar maken tegen ‘nevenvoorzieningen’ die samenhangen met de scheiding. Denk daarbij aan de regeling rondom de kinderen of alimentatie.

Alimentatie

Je hoeft niet per se getrouwd te zijn geweest, om aanspraak te kunnen maken op kinderalimentatie. Hiervoor geldt een minimaal bedrag van € 25,00, ook als je ex niet veel te besteden heeft.

Je kunt er in dat laatste geval echter ook voor kiezen om hier geen halszaak van te maken. Zeker als je weet dat je weinig van hem kunt verwachten op financieel gebied. Met oog op de kinderen en een zo rustig mogelijk omgang met elkaar kan dat een verstandige keus zijn; veel ruzies gaan immers om geld en in hoeverre is dat het waard? Hier vind je meer informatie over de alimentatieprocedure. Hier kan je bovendien tegen een relatief laag bedrag een berekening laten maken van de alimentatiekosten.

Partneralimentatie geldt alleen na een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Hierbij geldt dat je er niet altijd recht op hebt en dat alimentatie voor de kinderen voorrang krijgt.

Gebeurt het weleens dat een rechter de echtscheiding tegenhoudt?

Het kunnen indienen van een verweerschrift is eigenlijk meer een formaliteit. Het gebeurt namelijk vrijwel nooit dat een rechter de scheiding tegenhoudt, maar voor sommigen is het wellicht net wat ze nodig hebben om zich tegenover hun God te kunnen verantwoorden. Hierbij is het natuurlijk belangrijk dat je zelf kunt aantonen dat je niet langer meer getrouwd wil blijven en daarvoor duidelijke redenen aanvoert.

Wel kan de rechter beslissen om rekening te houden met het bezwaar tegen de nevenvoorzieningen en de hoogte van de alimentatie aanpassen of de gewenste omgangsregeling aanpassen.  

Wanneer ben je officieel gescheiden?

Je bent officieel gescheiden wanneer de rechter dit heeft besloten via een beschikking en de echtscheiding is ingeschreven bij de gemeente. De procedure kan soms langer duren, zeker wanneer één van beide partners bezwaar heeft gemaakt of de onderlinge communicatie stroef verloopt.

Veel voorkomende redenen van echtscheiding

Vreemdgaan of andere vertrouwensproblemen

Ongeveer 1 op de 4 Nederlanders is weleens vreemdgegaan, bleek uit onderzoek in 2005, al zal dat percentage inmiddels mogelijk hoger liggen. Dit betekent natuurlijk niet dat dat ook direct binnen het huwelijk gebeurde, maar dat vreemdgaan een probleem kan vormen voor je relatie mag duidelijk zijn. Je vertrouwen in de ander kan onherstelbaar beschadigd raken: een belangrijke reden zijn voor het aanvragen van een echtscheiding.

Andere vormen van vertrouwensbeschaming zijn het liegen over financiële problemen of het achterhouden van een groot geheim. En hoewel sommige stellen alsnog een dappere poging doen te vechten voor elkaar, lukt het de meesten niet hier overheen te komen.

Je praat niet meer met elkaar

Communicatie is de sleutel voor een goede relatie. Dat betekent niet alleen dat je eerlijk moet zijn over je gevoelens – zelfs als je merkt dat die minder worden of wanneer je misschien verliefd raakt op een ander – ook is het goed om te luisteren wat de ander jou vertelt. Door te blijven werken aan de liefde, blijf je langer samen. En één van de vijf factoren die bepalen hoe goed je relatie is, blijft nog altijd communicatie. Stopt het praten met elkaar? Dan kan het zijn dat je zodanig uit elkaar groeit, dat een echtscheiding uiteindelijk onvermijdelijk blijkt. Een enkele keer biedt relatietherapie nog soelaas, maar dan moet je wel op tijd zijn.

De koek is op

De opmerking dat de koek op is, is eigenlijk nogal ongrijpbaar. Want wanneer is die spreekwoordelijke koek dan precies op? Het komt vaak neer op een combinatie van verschillende factoren. De ene keer merk je vooral dat je eigenlijk te jong trouwde, maar nu uit elkaar bent gegroeid en gewoon weinig meer gemeen hebt. De andere keer maakt het gedrag van je man je hoorndol en ben je het zat zijn vuile onderbroeken van de grond te moeten rapen. Of je merkt aan alles dat je helemaal klaar bent met jullie huwelijk, je fantaseert over hoe het zal zijn zonder hem en zoekt naar redenen om er een punt achter te zetten. Hoewel relatietherapie soms kan helpen, is het in andere gevallen gewoon klaar.

Je hebt geen seks meer met elkaar en leeft meer als broer en zus

De seksuele aantrekkingskracht kan ook verdwijnen uit je huwelijk. In een aantal gevallen valt daaraan te werken, maar soms is het gewoon over. Je verveelt je in bed, verzint continu smoesjes om maar niets met hem te hoeven doen of kan je maar niet over dat bierbuikje heen zetten. Als je leeft als broer en zus is er vaak te weinig om getrouwd te blijven, al kan in dit geval een seksuoloog toch nog uitkomst bieden.

De kinderen zijn het huis uit

Wanneer je getrouwd blijft voor de kinderen, is het moment dat zij het nest verlaten ook het moment om de echtscheiding in gang te zetten.

Er is te veel gebeurd in jullie levens en dat heeft een breuk veroorzaakt

Je hebt niet op alle facetten in je leven invloed. Denk aan het overlijden van iemands ouders. Of een ongeluk waarna je (gedeeltelijk) verlamd raakt. Een ernstige ziekte alcoholverslaving, drugsverslaving of depressie. Dit soort gebeurtenissen kunnen de ander onmiskenbaar veranderen in iemand die verder van je afstaat. Ook het bekeren tot een bepaalde religie of juist afwenden van jullie godsdienst kan een dergelijke breuk veroorzaken. En waar het ene stel alsnog de schouders eronder zet en zijn lot ondergaat, zal het andere stel gaan scheiden.

Mishandeling

Bij fysieke of mentale mishandeling is het huwelijk waarvoor je ooit tekende niet meer veilig. Misschien wist je dat eigenlijk al tijdens het ja-woord, maar soms verandert iemand gaandeweg. Hoe dan ook is mishandeling altijd een gegronde reden om bij iemand te vertrekken en een echtscheiding aan te vragen. In dit geval kan het heel fijn zijn om Slachtofferhulp aan te vragen en met hulp te starten met het verwerken van alles dat er gebeurd is.

Andere redenen om te scheiden vind je hier.

Hoeveel scheidingen vinden er ieder jaar in Nederland plaats?

Over het precieze aantal verbroken relaties per jaar is niets bekend, omdat dit niet wordt geregistreerd. Maar per jaar vinden gemiddeld zo’n 90.000 echtscheidingen plaats. Dat komt neer op bijna veertig procent. (Ter vergelijking: in 1975 was dit nog geen 20%, de afgelopen veertig jaar is het aantal scheidingen dus verdubbeld)

Omgaan met je ex na de scheiding, met oog op de kinderen

Als je gaat scheiden en er zijn kinderen bij betrokken, dan zal je ‘voor altijd’ moeten blijven omgaan met je ex. Een lastige opgave, zeker omdat een echtscheiding lang niet alleen maar een kwestie is van de zakelijke kant afhandelen. Er komen veel emoties bij kijken als je een relatie verbreekt en dat maakt het allemaal niet makkelijker. De belangrijkste punten om rekening mee te houden?

 • Samen opvoeden na de scheiding kan tijd, frustratie, verdriet en eindeloos veel moeite kosten Toch is het waard te investeren in een goede onderlinge band.
 • De kinderen zouden prioriteit moeten zijn. Dus ook al kan je hem op het moment misschien niet luchten of zien, omwille van hen zal je jezelf soms opzij moeten zetten.
 • Houd er rekening mee dat je op een gegeven moment een goede verdeling zal moeten maken met je ex: bij wie zijn de kinderen tijdens de feestdagen? Hoe je zowel de zorgtaken als de leuke momenten eerlijk delen onderling?
 • Hij blijft de vader van je kinderen. Hoe graag je hem ook na de echtscheiding uit je leven zou willen bannen, dat gaat simpelweg niet. Daarbij is hij niet de enige die te maken heeft met de gevolgen van jullie scheiding. Zijn ouders, broers en/of zussen zullen er ook mee moeten omgaan. Dat kan ook bij hen veel verdriet veroorzaken. Om dat te beperken, scheelt het al wanneer zij bij jou welkom zijn en andersom. Jullie zullen dit met zijn allen moeten doen.

Alleenstaande moeder

Na een slopend echtscheidingsproces (vooral ook emotioneel) ben je dan eindelijk gescheiden. Een alleenstaande moeder – om er meteen maar een stempel op te drukken. Daar vindt de buitenwereld wat van, maar jijzelf misschien nog meer. Financieel moet je wellicht een stap achteruit doen en opnieuw leren budgetteren. Je gaat kleiner wonen, tenzij je het huis krijgt, of misschien zelfs terug naar je ouders.

En dan komt daar bovenop het enorme schuldgevoel naar je kinderen toe. Zij kozen niet voor deze situatie maar zijn voor de rest van hun leven getekend. Zeker als er in jullie geval geen sprake is van een echtscheiding, maar een vechtscheiding – vanwege een onbuigzame ex, bijvoorbeeld, die wraak probeert te nemen via de kinderen.

maar er zijn meer uitdagingen. Mogelijk heb je al een nieuwe relatie die meteen onder enorme druk komt te staan, of, moet je gedwongen ooit weer aan het hele proces van daten beginnen. Weliswaar hoeft dat laatste geen straf te zijn, maar wel natuurlijk als de scheidingswens van je ex als donderslag bij heldere hemel voelde.

Terug naar je ouders na een verbroken relatie?

Teruggaan naar je ouders na een verbroken relatie voelt misschien als falen. Zeker als je niemand kent in je omgeving die dit meemaakt. Toch ben je niet de enige: zo’n 25% van iedereen die voor het eerst uitvliegt, keert binnen vijf jaar weer terug. Toch maakt dat de situatie niet makkelijker. Je ouders zijn immers jouw opvoeders en jij die van je kind. Dat kan enorm botsen onderling, zeker als je daar geen goede afspraken over maakt. Bovendien is het geen vrijwillige terugkeer. Je wil het liefst gewoon op jezelf wonen.

In een aantal vragen zou je urgentie kunnen aanvragen bij de gemeente. Een aantal belangrijke voorwaarden:

 • Je bent minimaal 18 jaar
 • Je bent dakloos of dreigt dat te worden buiten eigen schuld (bijvoorbeeld als je wel een tijdelijk onderdak hebt, maar hier niet te lang kan blijven)
 • Hoewel je hard een woning nodig hebt, kan je geen koopwoning betalen of een huis in de vrije sector. Deze woningen zijn maandelijks duurder dan de sociale huurgrens (€ 737,14 – 2020) en bovendien krijg je hier geen huurtoeslag voor.

Bij je wooncoöperatie kun je meer informatie vinden over urgentieverklaringen. Belangrijk gegeven is dat je in de meeste situaties geen urgentie toegewezen zal krijgen, tenzij je ouders je echt geen plek kunnen bieden. Denk aan gelijkvloerse woningen met slechts één slaapkamer. In ieder ander geval is het een kwestie van doorbijten en wachten tot je wel een huisje krijgt. Voordeel aan deze situatie? Je hebt voorlopig ruim de tijd om te sparen voor je toekomstige woning.

Tip bij het zoeken naar een huis

Via RentSlam kunnen huurders eenvoudig een huurwoning vinden in heel Nederland. Zij maken gebruik van meer dan 400 betrouwbare websites en matchen deze aan jouw zoekopdracht. Goed om te weten: wanneer iemand een woning vindt via RentSlam worden geen commissie- of bemiddelingskosten in rekening gebracht.

Op jezelf wonen na de scheiding: financiële en praktische tips

Toeslagen en andere tegemoetkomingen

Als het dan zover is en je hebt een huis, kan je een aantal financiële tegemoetkomingen vragen. Zeker wanneer je maandelijkse inkomsten laag liggen en je dus afhankelijk bent, is het goed om precies te weten waar je moet zijn. Zaken waar je na een echtscheiding recht op hebt als je kind voornamelijk bij jou verblijft:

 • Kinderbijslag
 • Toeslagen zoals:
  • Huurtoeslag
  • Zorgtoeslag
  • Kindgebonden budget voor alleenstaande ouders (dit bedrag is hoger wanneer je kind 12 jaar of ouder is)
 • Kinderopvangtoeslag (ook als je kind na de scheiding pas naar de opvang gaat)
 • Kinderalimentatie

Daarnaast krijg je jaarlijks tegemoetkomingen bij je belastingopgave: heffingskorting en een inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Studeer je nog? Dan kan je ook aanspraak maken op verschillende regelingen. Zo krijg je op het MBO niveau 1 en 2 studiefinanciering (een gift) en kan je voor je MBO 3 en 4, HBO- of WO-opleiding een studievoorschot lenen bij DUO tegen aantrekkelijke rente – al is het belangrijk dat je in gedachten houdt dat je dit bedrag ooit weer zal moeten terugbetalen. Verder kan je aanspraak maken op een eenoudertoeslag (de eerste vier jaar zijn een gift, mits je de opleiding binnen tien jaar haalt), studentenreisproduct en in sommige gevallen een aanvullende toelage. Die laatste twee worden een gift zodra je de studie binnen tien jaar haalt mét diploma.

Bij studievertraging kan je soms een donatie krijgen uit een profileringsfonds van het HBO of de universiteit waar je studeert. En tot slot geeft de gemeente soms ook een extra tegemoetkoming. Meer informatie vind je op de website Studie Met Kind van de Rijksoverheid.

Voor co-ouderschap geldt een iets andere regeling.

Nieuw thuis creëren

Behalve het zakelijke deel, het regelen van de financiële aspecten, komt het emotionele. Je moet opnieuw beginnen, vaak in een nieuwe woning. Je zal van je huis een thuis gaan maken. Hoewel dat ook heel leuk kan zijn, zeker als je relatie je zwaar viel en je toe bent aan een nieuwe start, is het waarschijnlijk niet mogelijk om alles te kopen wat je zou willen. Enkele budgettips:

 • Geef bij familie, vrienden en bekenden aan dat je gaat verhuizen en bepaalde spullen nodig hebt. Misschien heeft iemand nog een wasmachine, koelkast of zelfs vaatwasser staan die je tegen een klein prijsje kan overnemen?
 • Kijk in tweedehands zaakjes. Daar vind je soms prachtige meubels die nauwelijks gebruikt zijn, maar je betaalt aanzienlijk minder dan in de winkel.
 • Een nieuw matras is, waar mogelijk, fijner om niet tweedehands te halen en bovendien wel zo fris. Ikea heeft gelukkig prima matrassen, maar is goedkoper dan een beddenspeciaalzaak.
 • Speur Marktplaats en de lokale koopjeshoek af op Facebook. Soms staan daar redelijk nieuwe meubels op voor nog geen € 50,00. Je weet het maar nooit!
 • Maak een goede uitzetlijst met spullen die je zeker nodig hebt. Alle extraatjes (zoals accessoires) kunnen ook later komen. Zo voorkom je dat je nu te veel geld uitgeeft. Vergeet namelijk niet dat je tijdens het verhuizen vaak meer geld kwijt bent aan laminaat, verf of behang en zelfs plinten dan vooraf berekend.

Vergeet verder niet dat voor kinderen het thuisgevoel niet zit in materiële spullen, maar in wat jij hen meegeeft. Liefde is veel belangrijker dan een Pinterest Perfect interieur.

Emotionele uitdagingen na de scheiding

Hindernissen waar je als alleenstaande moeder tegenaan loopt na de scheiding

Na een echtscheiding of verbroken relatie kom je in een achtbaan van emoties terecht. Bepaalde dingen moeten gewoon even wennen, zoals dat je nu alles alleen beslist op de dagen dat je kind bij jou bent of moet leren omgaan met minder inkomsten. Andere hindernissen na de scheiding wennen misschien nooit, zoals het moeten missen van je kind of het onder controle houden van je emoties. Per slot van rekening, of je het nu wil of niet, zit je voor de rest van je leven aan je ex vast. En dat kan emotioneel gezien best pittig zijn.

Vooroordelen over single moeders

Als je eenmaal gesetteld bent en langzaam je leven weer oppakt, voel je je misschien trots op jezelf. Terecht! Dat neemt niet weg dat de buitenwereld niet altijd zo modern is of reageert op het feit dat je nu een alleenstaande moeder bent. Vergeet nooit dat het meer over de ander zegt wanneer hij je veroordeelt of iemand soms ongepast reageert uit ongemak. Neemt alleen niet weg dat het flink pijn kan doen.

Hoe je moet omgaan met vooroordelen over jouw alleenstaande moederschap? Negeren is toch vaak het beste. Uiteindelijk is iemand die zo negatief doet je energie niet waard. Focus je liever op waar je doorheen ging en wat je voor elkaar kreeg: een echtscheiding, nieuw leven opbouwen voor en met je kinderen en je bleek soms sterker dan je ooit voor mogelijk had gehouden. Dat is toch eigenlijk vooral een hele bijzondere les? Eentje die je de rest van je leven mag meenemen. En daarbij leert het je, mocht het nodig zijn geweest, zelf ook nooit meer zo hardvochtig te oordelen over anderen.

Positief? Uit deze periode neem je bijzondere levenslessen mee

De periode waarin je alleen voor je kinderen zorgt levert je bijzondere kennis en levenslessen op. Denk aan zelfstandigheid, meer dan ooit tevoren, je leert de echte waarde van het leven kennen en foute mannen? Die leer je vanzelf van ver te herkennen. Voor je hierna nog eens je vrijheid opgeeft, moet iemand het simpelweg verdienen.

Een ode aan de single mom

Waar alleenstaande vaders hun eigen problemen hebben, geldt voor single moeders dat zo’n scheiding er flink kan inhakken. In financiële zin, omdat je als vrouw nu eenmaal nog steeds minder verdient dan mannen. In emotionele zin, omdat je soms huilende kinderen moet opvangen vanwege papa die geen tijd heeft dit weekend of omdat ze niet bij je weg willen. In persoonlijke zin, omdat je leven onomkeerbaar verandert.

Het is soms zwaar, vermoeiend en verdrietig. Dat neemt niet weg dat al deze moeders hun schouders eronder blijven zetten en vechten voor een betere toekomst voor en met hun kind. Het eindeloze doorzettingsvermogen, de sterke schouders waartegen het kindje mag leunen en dat je jezelf en jouw emoties meer dan ooit opzij zet. Om die reden schreef Merel een ode aan de alleenstaande moeder. Omdat er gelukkig niet alleen maar vooroordelen zijn, maar ook veel bewondering van moeders die weten wat je doormaakt. En even eerlijk, dat laatste is veel leuker om te lezen!

De volgende stap: relaties of zelfs een samengesteld gezin vormen

Daten na de scheiding en een nieuwe relatie

Op een gegeven moment begin je misschien weer voorzichtig met daten. En wie weet kom je na verloop van tijd wel de man van je dromen tegen. Het enige nadeel van een nieuwe relatie na de scheiding? Alles kost dubbel zoveel tijd en moeite. Van de samengestelde gezinnen redt bijvoorbeeld meer dan 50% het niet, omdat er in de praktijk zoveel uitdagingen bij komen kijken.

Gelukkig kan het ook goed gaan. In het artikel Samengesteld gezin en de 19 geheimen tot succes lees je vanuit het perspectief van je kind, de stiefvader en jouzelf hoe je dit kunt aanpakken. Met name communicatie, een open houding en (eindeloos) geduld spelen hier een rol. Alles om jullie (bonus)kind en eventueel nieuwe kinderen te kunnen geven wat ze nodig hebben: rust, regelmaat en veiligheid.

Hindernissen voor een samengesteld gezin

Gaandeweg zal je ook wel meer hindernissen tegenkomen. Denk bijvoorbeeld aan het tienminutengesprek op school. Mag een stiefouder daar wel bij zijn? En hoe zit het met verjaardagen, feestdagen en andere belangrijke jubilea? De enige tip die in dit geval écht telt, is om je kind prioriteit te laten zijn van alle beslissingen die je maakt. Laat je ego niet te veel spreken en kijk vooral naar wat wenselijk is. Dan komt het uiteindelijk echt allemaal goed!

Een echtscheiding is, kortom, een verdrietig proces dat eigenlijk alleen maar verliezers kent. Vooral je kind kan er, in emotionele zin, een klap van krijgen. Nog meer als zijn ouders er alles aan lijken te doen om elkaar het leven zuur te maken. Daarom zijn er gelukkig belangrijke wettelijke regelingen als het ouderschapsplan en kan je een mediator inschakelen. In dit artikel staan uitgebreide tips voor het financiële, emotionele en praktische aspect van een scheiding. Ook lees je over daten, het vormen van een samengesteld gezin en wat daaruit voortvloeit – omdat uiteindelijk ook dat onlosmakelijk verbonden is met een scheiden. Wil jij graag je verhaal kwijt? Of heb je een hele fijne praktische tip waar andere gescheiden ouders iets aan hebben? Laat het vooral weten in een reactie.

Schrijf je in voor onze wekelijkse update en mis nooit meer een artikel! Je vindt het formulier rechts (desktop) of onderaan deze pagina (mobiel). En volg je Merel of De Mamagids al op Instagram?

Reageer je onder dit artikel? Weet dan dat we je mailadres nooit zullen gebruiken, ook niet om ongevraagde nieuwsbrieven of andersoortige mails te versturen. Dat doen we alleen als je je aanmeldt voor de wekelijkse update – met jouw toestemming dus.

Redactie

De Mamagids is hét online handboek voor moeders die fouten durven maken. Vol handige tips voor als je het even niet weet, herkenbare verhalen en ervaringen van lezeressen. Omdat je nooit de enige bent!

15 gedachten over “Echtscheiding: juridische, praktische en emotionele tips

 1. Mooie uitbreide lijst met dingen waar je aan moet denken. Ik hoop dat ik het nooit nodig zal hebben, maar toch was het interessant om te lezen. Het gebeurt immers vaak genoeg.

 2. Handig dat lijstje. Ik hoop dat ik dit lijstje nooit nodig zal hebben, ik zou niet zonder mijn man en kinderen kunnen 🙂

  Ik ben werkzaam als een hulpverlener in een Maatschappelijke bedrijf, dit lijstje kan ik gebruiken voor mijn cliënten. Zij hebben altijd heel veel vragen hierover. Ik kan ze dit lijstje opsturen, dan kunnen ze het rustdagen doornemen. Veel handige informatie! Heel fijn, dankjewel! 🙏

 3. lekker uitgebreid! heb er gelukkig nooit mee te maken gehad en ik ben ook niet van plan te gaan scheiden 😀 maar het lijkt mij wel heel vervelend allemaal als je dat allemaal moet mee maken, zeker met kids

 4. Ja het kan behoorlijk pittig zijn. Ik stond er na de scheiding alleen voor met drie kleine kinderen en inderdaad zonder woning en met minder inkomen. Het is een pittige tijd geweest met veel gevolgen maar het komt wel goed. Soms wat sneller, soms wat langzamer maar het komt uiteindelijk echt goed. De keus om te scheiden is er natuurlijk niet voor niets geweest dus sowieso heb je al een stap de goede richting op genomen. Bij ons liep het niet soepel maar soms kan een scheiding ook heel makkelijk verlopen gelukkig.

 5. Soms is een scheiding een oplossing. Ik herinner me dat er in het gezin van mijn broer een hoop spanning weg viel na de scheiding. De kinderen werden in één klap een stuk hanteerbaarder. Nu, jaren later zijn mijn broer en ex-schoonzus de tevreden grootouders van een extended familie. Zo kan het ook.

 6. Bedankt voor het delen van dit uitgebreide artikel en de tips over echtscheidingen. Een vriendin van mij wil scheiden van haar man en ze vindt het lastig om uit te zoeken wat er allemaal geregeld moet worden. Ik ga haar dit artikel even doorsturen!

 7. Wat een fijn en uitgebreid artikel. Ik kan me voorstellen dat veel mensen hier wat aan hebben, waaronder ikzelf. Ik ben ook gescheiden en er moest zoveel geregeld worden: verhuizen, de financiën, kinderalimentatie… Een hectische periode waar ik niet met veel plezier aan terugdenk. Wel ben ik blij met alle steun van familie en vrienden die ik heb gehad, en het feit dat mijn ex en ik nog steeds redelijk goed met elkaar overweg kunnen. Sterkte iedereen die hiermee te maken heeft!

 8. Wat een goed en uitgebreid artikel, het is absoluut waar dat scheiden veel verdriet en moeite kan kosten. Mijn beste vriendin is helaas van plan om te gaan scheiden, de situatie is bij haar niet houdbaar meer. Ik zal dit artikel naar haar doorsturen. Ze hebben ook kinderen, dus ik denk dat begeleiding na een scheiding voor hen absoluut nodig zal zijn.

 9. Mijn beste vriend gaat scheiden, de situatie is bij hem thuis onhoudbaar. Hij heeft kleine kinderen, dus het is goed om te weten dat hij een advocaat voor familierecht in moet schakelen. Ik denk dat een scheiding voor beide partners verdrietig is, voor moeders die alleen overblijven maar net zo goed voor vaders. Laten we naar beiden omkijken!

  1. Je hebt helemaal gelijk, Jens. Bij een echtscheiding zijn vaak alleen maar verliezers en, helaas, welwillende vaders trekken regelmatig nog aan het kortste eind. Jammer want het is in ieders belang dat de scheiding harmonieus en liefdevol verloopt, voor alle partijen maar zeker voor de kinderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven