Algemene Voorwaarden Winactie op De Mamagids

 1. Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op alle winacties die De Mamagids organiseert voor haar lezers.
 2. Deelname aan de actie houdt in dat je akkoord gaat met alle voorwaarden zoals deze hier gesteld zijn.
 3. Aan de deelname zelf zijn uiteraard nooit kosten verbonden.
 4. Deelname aan de winactie staat open voor iedere persoon die:
  1. 18 jaar of ouder is
  2. Jonger is dan 18, maar schriftelijke toestemming heeft van zijn/haar ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s)
 5. Uitgesloten van deelname zijn deelnemers die jonger dan 18 jaar zijn en geen toestemming kregen van hun ouders/wettelijke vertegenwoordiger(s) én deelnemers met een verborgen Facebookprofiel of waarbij op een andere manier twijfel ontstaat.
 6. Bekendmaking van de winactie gebeurt persoonlijk via e-mail.
 7. Op social media kunnen deelnemers de pagina van De Mamagids en het bericht liken en anderen taggen die ook graag kans zouden willen maken. Heb je geen Facebookprofiel? Dan kan je nog steeds meedoen. Meld het dan bij je reactie onder de blog en gebruik een geldig e-mailadres zodat we contact met je kunnen opnemen.
 8. Winacties duren doorgaans zeven dagen, tenzij anders vermeld. Reacties die hierna binnenkomen, worden niet meegenomen in de loting.
 9. In de winactie staat precies vermeld om welke prijs het gaat. Vaak zijn parkeerkosten of eventuele reisarrangementen daar geen onderdeel van. Deze kosten komen dan ook voor rekening van de deelnemer zelf. De Mamagids kan hier op geen manier verantwoordelijk voor gehouden worden.
 10. De Mamagids hoeft geen zorg te dragen voor herstel of vervanging als er producten door de post verloren gaan of beschadigd raken. Mocht het echter wel voorkomen, laat het dan uiteraard persoonlijk weten: we zullen altijd ons best doen om je toch te kunnen helpen.
 11. Winnaars krijgen bericht via e-mail of een berichtje op Facebook. Mocht je niet binnen zeven dagen reageren, dan gaat de prijs naar een nieuwe winnaar. Je adresgegevens zullen alleen worden gebruikt om de gewonnen prijs te kunnen versturen – in overeenstemming met de AVG (Privacy Policy) van De Mamagids.
 12. Deze spelvoorwaarden kunnen altijd worden aangepast door De Mamagids, behalve tijdens lopende winacties.
 13. Op deze spelvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Ze zijn opgesteld met inachtneming van de Gedragscode Promotionele Kansspelen (2014).
 14. Voor vragen of klachten over de winactie kan altijd contact worden opgenomen met De Mamagids. Over de inhoud van de winactie, prijs, loting of prijsuitreiking kan echter niet worden gecorrespondeerd.

Afbeelding, TAW4 – Shutterstock

Terug naar boven